Jun 23, 2024

Cổ thi Việt Nam

Bạch Đằng giang tặng biệt
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 11:44:14 AM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2572
白騰江贈別 - Tặng bạn khi chia biệt ở sông Bạch Đằng.

Khấp khểnh đường mây bước lại dừng,
Là duyên là nợ phải hay chăng.
Vịn hoa khéo kẻo lay cành gấm,
Vục nước xem mà động bóng giăng.
Lòng nọ chớ rằng mây nhạt nhạt
Lời kia này đã núi giăng giăng.
Với nhau tình nghĩa sao là trọn,
Chớ thói lưng voi cỡ nước Đằng.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.