Jan 22, 2021

Thơ dịch

Trúc Diệp tửu - Nguyên tác Tô Đông Pha
Phan Lang * đăng lúc 10:54:09 PM, Feb 07, 2011 * Số lần xem: 1841
Hình ảnh
#1

 

竹葉酒

楚人汲漢水,
釀酒古宜城。
春風吹酒熟,
猶似漢江清。
耆舊何人在,
丘墳應已平。
惟餘竹葉在,
留此千古情。


蘇軾
苏轼诗全集
卷二十七


Trúc Diệp tửu

Sở nhân cấp Hán thuỷ,
Nhưỡng tửu Cổ Nghi thành.
Xuân phong xuy tửu thục,
Do tự Hán giang thanh.
Kỳ cựu hà nhân tại,
Khâu phần ứng dĩ bình.
Duy dư Trúc Diệp tại,
Lưu thử thiên cổ tình.


Tô Thức

Trúc Diệp tửu : tức rượu Trúc Diệp thanh 竹葉青.

Xưa có câu :
Nam có rượu Ô Trình , Bắc có rượu Trúc Diệp ( Kinh nam Ô Trình , Dự bắc Trúc Diệp :
荊南烏程, 豫北竹葉 ) là hai loại rượu ngon .

Cổ Nghi thành : thành Cổ Nghi nay ở tại trấn Tiểu Hà 小河, thuộc Tương Châu 襄州,
Miện Thuỷ 沔水, tỉnh Hồ Bắc.Dịch thơ :

Rượu trúc diệp

Người đất Sở múc dòng sông Hán
Thành Cổ Nghi cất được rượu ngon
Gió xuân thổi làm cho rượu chín
Nước sông trong rượu sủi tăm trong
Những người ấy bây giờ đâu nhỉ
Chắc mộ phần đã bị san bằng
Còn lại đây rượu tên lá trúc
Ngàn năm qua tình dễ ai quên


Phan Lang
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.