Dec 01, 2023

Cổ thi Việt Nam

Tặng Tốn Phong Tử
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 11:46:12 AM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2255
Thể thơ: Thể loại khác (thời kỳ: Cổ đại)

贈熏風原子 - Tặng Tốn Phong thị.

Hoạ vận tại hậu)

Bướm ong mừng đã mấy phen nay,
Hồng nhạn xin đưa ba chữ lại;
Dám đâu mưa gió giở bàn tay,
Những sự ba đào xeo tấc lưỡi,
Nam Bắc xa xa mấy dặm đây,
Hải sơn ước để ngàn năm mãi,
Bức tranh khôn vẽ tấm lòng ngay.
Tơ nguyệt rày xe ba mối lại,
Hỏi khách đa tình nhỏ có hay.
Năm canh hồn bướm thêm bơ bải.

Dưới đầu đề có ghi rõ "Hoạ vận tai hậu" (hoạ vần ở phía sau), nhưng không thấy bài hoạ.
Bài thơ còn như dang dở. Thể thơ ít gặp. Hay là một điệu ca trù nào đó ?

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.