Sep 23, 2023

Cổ thi Việt Nam

Hoạ Tốn Phong nguyên vận
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 11:37:05 AM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2342
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

和熏風原韻 - Hoạ nguyên vần thơ ông Tốn Phong.

Kiếp này chẳng gặp nữa thì liều,
Những chắc trăm năm há bấy nhiêu.
Nghĩ lại huống đau cho phận bạc,
Nói ra thêm nhẹ với thân bèo.
Chén thề thủa nọ tay còn dính,
Món tóc thời xưa cánh vẫn đeo.
Được lứa tài tình cho xứng đáng,
Nghìn non muôn nước cũng tìm theo.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.