Jul 22, 2024

Cổ thi Việt Nam

Lưu Hương Ký - 琉香記 (Ngụ Ý Tốn Phong Ký 1 & 2)
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 11:30:46 AM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2805
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)
Ngụ ý Tốn Phong ký kỳ 1

寓意熏風記其一 - Ngụ ý gửi Tốn Phong thị kỳ 1.

Dồn bước may đâu khéo hẹn hò
Duyên chi hay bởi nợ chi ru ?
Sương treo áo lục nhồi hơi xạ,
Gió lọt cành lê lướt mặt hồ.
Muốn chắp chỉ đào thêu trướng gấm,
Mà đem lá thắc thả sông Tô.
Trong trần mấy kẻ tinh con mắt,
Biết ngọc mà trao mới kể cho.
寓意熏風記其二 - Ngụ ý gửi Tốn Phong thị kỳ 2

Ngụ ý Tốn Phong ký kỳ 2

Đường hoa dìu dặt bước đông phong
Nghĩ kẻ tìm thơm cũng có công,
Lạ mặt dám quen cùng gió nước,
Nặng lòng nên nhẹ đến non sông.
Da trời nắng nhuộm tươi màu biếc,
Phòng gấm trăng in dãi thức hồng.
Ai nhớ lấy cho lòng ấy nhỉ,
Trước năm trăm hẳn nợ chi không ?

Chưa rõ Tốn Phong thị là ai,chỉ biết ông họ Phan, vì trong bài tựa có câu: "Phan Mĩ Anh người trong họ tôi"
và đó là họ nội. Còn tên,theo giáo sư Hoàng Xuân Hãn,
có lẽ là Huân nghĩa là "Nam Phong" (gió Nam)cùng gọi là Tốn Phong.
Nham Giác là tên hiệu Nham Giác phu là "anh chàng ẩn ở núi nhưng hiểu sự đời".

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.