Jan 27, 2021

Đường thi Việt Nam

NGỘ KHÔNG
Hoa Sơn * đăng lúc 11:23:22 PM, Jun 27, 2009 * Số lần xem: 1371
Hình ảnh
Hoa Sơn
#1

NGỘ KHÔNG

Từ buổi sơ huyền một khối không
Vật đen hổn độn cả trời không
Dù nhìn không có nhưng là có
Dẩu thấy chân không thiệt chẳng không
Thật tướng bản tâm không lại có
Xác thân sanh diệt có rồi không
Trân châu ngọc quý thường hằng có
Biết sớm tìm về ắt ngộ không

Hoa Sơn

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.