Jan 16, 2021

Thơ dịch

Dưới Trăng Uống Một Mình (Nguyệt Hạ Độc Chước)
Tâm Minh Ngô Tằng Giao * đăng lúc 05:15:49 AM, Feb 02, 2015 * Số lần xem: 2429
Hình ảnh
#1

 

 Nguyệt Hạ Độc Chước - Lý Bạch

Photobucket
 

 


Hoa gian nhất hồ tửu
Độc chước vô tương thân

Cử bôi yêu minh nguyệt

Đối ảnh thành tam nhân

Nguyệt ký bất giải ẩm

Ảnh đồ tùy ngã thân

Tạm bạn nguyệt tương ảnh

Hành lạc tu cập xuân

Ngã ca nguyệt bồi hồi

Ngã vũ ảnh linh loạn

Tỉnh thì đồng giao hoan,

Tuý hậu các phân tán

Vĩnh kết vô tình du,

Tương kỳ diểu Vân Hán.

LÝ BẠCH


Dưới Trăng Uống Một Mình 


Một bầu rượu giữa hoa ngàn

Mình ta nhấm nháp, bạn vàng vắng xa

Nâng ly mời mặt trăng tà

Cùng ta với bóng hóa ra ba người

Trăng nào biết uống rượu mời

Bên ta chiếc bóng mãi thời cứ theo

Bạn cùng trăng, bóng thân yêu

Chơi vui tới ánh Xuân reo rạng ngời

Ta ca, trăng sáng bồi hồi

Khi ta múa, bóng chơi vơi loạn cuồng

Tỉnh thời vui thú hưởng cùng

Say thời phân tán đôi đường chia xa

Rượu nồng tình bạn thăng hoa

Hẹn hò nơi giải Ngân Hà gặp nhau.

 

Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO

 (chuyển dịch thơ)


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.