Jun 04, 2020

Thơ dịch

Lý Bạch Làm Thơ Tặng Vương Lịch Dương
Du Sơn Lãng Tử * đăng lúc 03:54:04 AM, May 31, 2009 * Số lần xem: 1331
Hình ảnh
Du Sơn lãng Tử
#1


(Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử)

Thân rồng rắn chắc khắp đuôi đầu,
Móng cọp người khen “mãnh hổ câu”.
Quân tiếc ngày tàn, nam định trấn,
Lão thương tóc bạc, rượu tiên bầu.
Người nghe gió thổi lây rèm trúc,
Rượu chuốc hoa sầu đối giọt châu.
Kỳ diệu ánh tà soi đáy cốc,
Tuyết rơi hoa trắng loé nhân cầu.
&
Hồ trường ta uống say hình bóng,
Tâm sự canh dài đuốc sáng lâu.
Nâng chén rượu thơm hồn đắm mộng,(*)
Cạn ly trà cúc dạ thêm sầu.(*)
Tạ tình thi khách vào khiêu vũ,
Cảm khoái thỏ lồng thoát bích câu.
Tỉnh giấc xuống đò rời bến sớm,
Tương tư ngàn dặm vọng trăng lầu.

Du Sơn Lãng Tử

(*) Thêm 2 câu cho đủ bài thơ Ðường.

對雪醉後贈王歷陽

有身莫犯飛龍鱗,
有手莫辮猛虎鬚。
君看昔日汝南市,
白頭仙人隱玉壺。
子猷聞風動窻竹,
相邀共醉杯中綠。
歷陽何異山陰時,
白雪飛花亂人目。
君家有酒我何愁,
客多樂酣秉燭遊。
謝尚自能鸜鵒舞,
相如免脫鷫鸘裘。
清晨鼓櫂過江去,
千里相思明月樓。

Đối tuyết tuý hậu tặng Vương Lịch Dương

Hữu thân mạc phạm phi long lân,
Hữu thủ mạc biện mãnh hổ tu.
Quân khán tích nhật Nhữ Nam thị,
Bạch đầu tiên nhân ẩn ngọc hồ.
Tử du văn phong động song trúc,
Tương yêu cộng tuý bôi trung lục.
Lịch dương hà dị sơn âm thì,
Bạch tuyết phi hoa loạn nhân mục.
Quân gia hữu tửu ngã hà sầu,
Khách đa lạc hàm bỉnh chúc du.
Tạ thượng tự năng cù dục vũ,
Tương như miễn thoát túc sương cừu.
Thanh thần cổ trạo quá giang khứ,
Thiên lý tương tư minh nguyệt lâu.

Lý Bạch

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.