Tứ Tuyệt


Hết Tết mưa hoài suốt tháng Giêng,
Ô kìa mưa thẳng với mưa nghiêng
Nhìn mưa cũng thích như nhìn nắng
Mưa, nắng trời như có nỗi riêng ?


Huệthu

02 19 2024