Vô Đề

(Kỷ niệm bv Huế 9.1.24)Phút cũ tâm tư in tận dạ
Tương phùng nhớ dấu đoạn kinh luân
Mài gươm tích sử say vầng nguyệt
Nhất bộ tang bồng bỗng chốc không

Thôi thôi ta hẹn một kiếp nào
Lỡ nhầm ý nhược trói niềm đau
Lời thề dạ gánh chưa phai nợ
Hồ thỉ quên đi tới lúc nào

Bách tuế trần gian chỉ giấc mơ
Trở về chốn ấy bể dâu mờ
Sầu tư cũng chỉ là hư vọng
Tự hối lòng ta chỉ cuộc cờ

Non xa ngàn dặm nối giang sơn
Tự thuở tiền nhân dựng mãi còn
Áo vá mẹ gầy ôm thân yếu
Trời Nam đất Việt chút lòng son

Mai mốt lối về biết tới đâu
Trần gian bách tuế chút vui sầu
Ta xin ở lại nhìn nhân thế
Ngẫm cuộc phong trần với bể dâu.

           Nguyễn Nguyên Thường