Tết 2024 vào ngày nào dương lịch?

Tết năm 2024 là tết Giáp Thìn. Theo lịch vạn niên, ngày 30 Tết năm 2024 sẽ rơi vào thứ sáu, ngày 09/02/2024 dương lịch và mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn là 10/02/2023 dương lịch, rơi vào thứ bảy.

Như vậy, Tết 2024 vào các ngày dương lịch sau:

- 28 tết: vào Thứ 4 ngày 07/02/2024

- 29 Tết : vào Thứ 5 ngày 08/02/2024

- 30 Tết : vào Thứ 6 ngày 09/02/2024

- Mùng 1 Tết : vào Thứ 7 ngày 10/02/2024

- Mùng 2 Tết : vào Chủ nhật ngày 11/02/2024

- Mùng 3 Tết : vào Thứ 2 ngày 12/02/2024

- Mùng 4 tết: vào Thứ 3 ngày 13/02/2024

- Mùng 5 tết: vào Thứ 4 ngày 14/02/2024

Lão Phan sưu tầm

*