Thanksgiving
                         *
Thank you, Lord, for the Summer days,
The beauty of flowers, warmth of sun,
And for the last pale blossoms
That stayed till the season was done.
 
                            *
Thank you for the Autumn days,
Of sapphires skies, trees on parade
In brilliant colors that I know,
The Master Artist has made.
                     
                           *
Thank you for helping me cope
With the trials that came my way.
Thank you for this passing year…
For every hour, for every day.
                           *
Virginia  LuersTạ Ơn
                                *
Tạ ơn Thiên Chúa, đã ban cho những ngày mùa Hạ,
Nắng ấm mặt trời, rực rỡ muôn hoa,
Những chiếc nụ non cuối cùng dù đang héo úa
Vần ở trên cành, cho đến lúc mùa Hạ đi qua.
 
                            *
Tạ ơn Ngài, ban cho những ngày mùa Thu,
Cây cối phô trương dưới trời ngọc bíếc,
Rực rỡ muôn mầu , làm con thấy được :
Bàn tay tuyệt vời tạo nên  cảnh đẹp trời Thu.
 
                             *
Tạ ơn Ngài, cho con  đã vượt được qua
Bao nhiêu khó khăn trên chặng đường xa..
Tạ ơn Ngài , cho con tháng năm trôi đi yên ổn,
Dù rất nhiều thử thách nối tiếp diễn ra….
                             *
 
                        San Diegp - California
                            Lao Phan