Jun 02, 2020

Thơ xướng họa

Cướp Trại Nửa Khuya / Cái Thú Điều Binh
Lạc Thủy ÐQB & Huệ Thu * đăng lúc 05:35:02 AM, May 24, 2009 * Số lần xem: 1389

Cướp Trại Nửa Khuya

 

Nguyên soái hành quân lúc tối đèn.

Lột phăng giáp trụ quẳng cương yên.

Ðiều quân bám chặt đôi đồi trắng,

Khiển tướng xung phong chiếc trại đen.

Trướng hổ xé toang toan bắt cọp,

Long sào đảo lộn tính du tiên.

Ðâu dè trúng phải không thành kế;

Ðạn dược hư hao súng ngửa nghiêng !!

 

Ðỗ Quý Bái

 

Bài Họa I

 

Cái Thú Điều Binh

Cái thú điều binh dẫu tắt đèn

Âm dương trời đất chẳng nằm yên

Tưởng mềm đụng tới thành ra cứng

Dẫu trắng nhìn vào cũng hóa đen

Chọc thủng mũi dùi ghê tựa quỷ

Rúc vào hang cọp hóa lên tiên !

Sao ông họ Ðỗ ham lâm trận

Chẳng ngửa thì rồi cũng phải nghiêng!

 

Bài Họa II

 Bà Hồ Ngày Trước


Bà Hồ ngày trước thích chong đèn

Ðánh ván cờ đôi chẳng chịu yên

Ðã bảo rằng là quân thiếp trắng *

Vì chưng đích thực của chàng đen

Ghểnh lên tốt đỏ mò hang quỷ

Ấn xuống xe lồng rúc động tiên

Tàn cuộc hai bên đều thấm mệt

Xe thì té ngửa, tốt nằm nghiêng!

 

* ý thơ Hồ Xuân Hương

 

Huệ Thu

San Jose 07 22 2000

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.