Khúc Vọng Trăm Năm

Cảm hứng đêm nhàn rượu bên thơ
Trăng thềm ảo diệu giọt sương mờ
Tinh xưa có nhạt tình lưu luyến
Nghĩa cũ chưa phai dạ ngóng chờ
Mấy vạn trần gian như giấc mộng
Trăm năm cuộc thế tựa cơn mơ
Đàn ngân khúc vọng sầu thiên cổ
Bi tráng qua tim đoạn thẩn thờ.Đường Tuần Đêm Trăng

Tĩnh mịch đường Tuần lối vắng tanh
Mờ lan bóng núi quyện xây thành
Đóm hồng leo lét thuyền chài đậu
Dải bạc lững lờ sóng lượn quanh
Nguyệt tỏa soi tình canh mộng ảo
Đêm mờ gợi nghĩa buổi xuân xanh
Chuông chùa dộng vọng đùa trong gió
Lẩn thẩn cùng trăng giữa mấy tình.Bến Thủy
(Kỷ niệm qua phà 1984)

Gió bão phà đưa nghỉ mấy ngày
Xe, người đông nghịt chật nơi đây
Mì tôm lấp lửng giúp qua bữa
Chè chát qua loa đỡ lúc này
Cuộc sống khó khăn liều mặc rủi
Đường đời khổ nhục cố cầu may
Bên này Bến Thủy lòng u uẩn
Giận nước sông Lam mãi cứ đầy.

Nguyên Thường