Jul 22, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Giữa Dòng Hương Lạnh / Bên Mùi Đạo
Nguyên Thường * đăng lúc 05:50:01 PM, Sep 24, 2023 * Số lần xem: 214
Hình ảnh
#1

 

              

 


     Bên Mùi Đạo

 
Khi ta buồn suối thơ tràn giục chảy
Khi ta vui chữ lộng cuốn lên ngàn
Khi ta biết đắng cay và chát đục
Thời vô vi đốt hết loạn tâm tình
Buồn, vui, biết sự đời trăm lối kệ
Chén rượu nồng tiếu ca kể ngày xanh
Hồn bay dạ hứng chí thỏa bình sanh
Dạ mừng rơn nắm chặt chút mơ lành
Hơn bốn chục cuộc trần tâm dẫn lối
Tự đốt đuốc huệ sáng phá vô minh
Khi buồn, khi vui, khi biết
Đạo ta đi vượt ải khổ trầm luân.


*****

Giữa Dòng Hương Lạnh
(Kỷ niệm đồng khoa hội ngộ)

Nguyệt cầm động đêm hằn lạnh vắng
Giữa dòng Hương nhạc lắng hồn lơi
Âm cao tích tịch hương vời
Tình tang luyến nhịp rã rời trước sau
Cuộc say tỉnh bắt cầu mới biết
Nghĩa còn đây lỡ tiếc ngày qua
Lung linh sáo quyện tay ngà
Lời cao chất ngất riêng ta với người
Bắc du hội một trời hơi lạnh
Cảnh dòng đêm mắt hạnh phím ngà
Thuyền xuôi nhạt sắc phôi pha
Chỉ còn dấu cũ gần xa giữa đời
Vẫn biết vậy nhưng lời khốn nói
Tiếng đàn lên ôm khói mờ vương
Người xưa sầu mộng bên vườn
Nghĩa kia ứa nghẹn đã thường tương tư
Kỷ niệm cũ lời thư chưa xếp
Cuộc phong trần dạ biết từ lâu
Dù tâm ôm mấy cơ cầu
Bạn, tôi ngẫm đoạn vì đâu thế này
Chén rượu cạn cầm tay không nói
Mắt tròn chong mấy nỗi à ơ
Mái Nhì họa cảnh đêm mơ
Huế mang Hương lạnh giữa thơ thẩn lòng.

Nguyên Thường

 

 *

 

 *

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.