Jun 05, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Xích Bích hoài cổ - 赤壁懷古
Đỗ Mục - 杜牧 (803 - 853) * đăng lúc 12:35:36 PM, Jun 20, 2008 * Số lần xem: 1780
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Vãn Đường)
赤壁懷古

折戟沉沙鐵未銷,
自將磨洗認前朝。
東風不與周郎便,
銅雀春深銷二喬。

Xích Bích hoài cổ

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu,
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.
Đông phong bất dữ Chu Lang tiện,
Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều.
Giáo chìm, sắt vẫn còn trơ,

bản dịch Trần Trọng San

Giáo chìm, sắt vẫn còn trơ,
Rửa xem nhận biết triều xưa rõ ràng.
Gió Đông không giúp Chu Lang,
Khóa xuân Đồng Tước đã giam hai Kiều.
Xích Bích hoài cổ (Người dịch: Tương Như)

Cát vùi lưỡi kích còn trơ,
Rũa mài nhận dấu triều xưa rõ ràng
Gió đông ví phụ Chu Lang
Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều

Phí Minh tâm dịch

Kích vùi trong cát sắt chưa tiêu
Tự tay mài giũa thấy tiền triều
Gió Ðông không giúp Chu Du được
Xuân Ðồng Tước đã giữ hai Kiều

Hải Ðà dịch

Kích vùi trong cát, sắt chưa tan
Mài rửa, triều xưa thấy rõ ràng
Giá thử Chu Du không được gió
Hai Kiều bị giữ chốn đài xuân.

dịch nghĩa

Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết
Tự tay mình mài rũa, đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua
Gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du
Thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng Tước đã khóa chặt hai nàng Kiều

Xích Bích là một khúc sông trên Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc. Đời Tam Quốc, nguyên soái Chu Du nhờ gió đông nổi lên mới dùng hỏa công đốt cháy các chiến thuyền của Tào Tháo.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.