Jul 22, 2024

Đường thi Việt Nam

Chớ Để Già Rồi! / Tôi Chúc Anh Ở Đây Hay Ở Đâu
Nam Thảo * đăng lúc 07:22:11 PM, Mar 04, 2023 * Số lần xem: 333
Hình ảnh
#1
#2

 


              

  

 


Chớ Để Già Rồi!


Tối ngũ được không hởi lão già?
Hay là trằn trọc cả đêm qua?
Hơn thua nhõ nhặt, nghe đâu phải?!
Giận ghét không đâu, thấy chẵng là?!
Lợi lộc xuôi tay rồi mất đó!
Hiền từ nhắm mắt hảy còn đa!
Tu tâm dưỡng tánh khi còn nụ!
Chớ để già rồi mới nhớ ra!!
 
Nam Thảo


Tôi Chúc Anh 

Ở Đây Hay Ở Đâu 


Tôi chúc anh mai sẽ gặp lành, 
Đời như hoa nỡ dẫu tàn canh 
Câu thơ giã dối là vô thực 
Tiếng nhạc từ tâm mới hữu tình 
Núi dốc nhân gian làn khói mõng 
Bảo cuồng thế sự tấm sương manh 
Cho bao khổ ải phai nhòa xóa 
Để nắng hồng lên! Tôi chúc anh!

Nam Thảo 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.