Feb 26, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Bớ cái anh Ba Tàu Trung Cộng !!!
Giang Mặc Tử * đăng lúc 05:59:40 PM, May 15, 2009 * Số lần xem: 1263

 

 

 

 

Bớ cái anh Ba Tàu Trung Cộng

Công Uớc Quốc Tế về Biển

của Liên Hiệp Quốc quy định vào năm 1982

Tháng 5, năm 2009

Thêm một lần nữa đề quyết

Để mọi quốc gia tôn trọng, hiểu biết

Để toàn thế giới chung sống hòa bình

Pháp lý, pháp quyền, pháp luật, phân minh

Tương kết, tương giao trong tình nhân loại

Bớ cái anh Ba Tàu Trung Cộng

Vùng biển của các ngươi

Làm gì có chuyện lấn át Thái Bình Dương

Làm gì có chuyện chiếm 3 phần 4 Biển Đông

Đừng có Tàu Ô, Tàu dịch, Tàu xì, Tàu thẩu

Cái tên Ba Tàu, chuyên môn nói ẩu

Tàu bẹ, Tàu lá, Tàu ngọn, Tàu cành

Hèn chi hơn một tỷ ba dân số vượt tốc không phanh

Càng kế hoạch, càng hạn chế, càng phì, càng bộng

Bớ cái anh Ba Tàu Trung Cộng

Hàng hóa thì chụp giựt, cắp kiểu, sản suất thả lỏng

Hễ bất kỳ cái gì Made In China

Chưa cần xài, tự nó tiêu ra ma

Sứt cổ, mẻ tai, bể đầu, gãy họng

Nhìn bề ngoài, thì láng láng, bóng bóng

Đụng vô trong, thì Tàu đắp, Tàu be

Cái xứ Trung Hoa, tệ nhất đó nghe

Thêm Chệt, thêm Thùng, còn thua chú Hía

Bớ cái anh Ba Tàu Trung Cộng

Trời có trời

Đất có đất

Sông có sông

Biển có biển

Địa giới, không giới, biên giới

Hay thềm lục địa, gì gì đi nữa

Mỗi đất nước đều định thế định phần

Cùng tương giao, tương kết, tương lân

Từ xưa tới nay, mãi mãi về sau

Không bao giờ thay đổi

Có Liên hiệp quốc, có Quốc tế

Là để tăng thêm định biên, định chế

Chứ vốn, nó đã là của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia

Không có chuyện :

Cá lớn hiếp cá bé

To hiếp nhỏ

Giàu hiếp nghèo

Ông Thần cậy cây đa

Như thế thì nghĩa địa và nhà ma

Chứ đâu phải con người và nhân loại

Bớ cái anh Ba Tàu Trung Cộng

Các ngươi cũng biết

Rừng nào cọp nấy

Kia có sư tử thì đây có hùm thiêng

Chứ đâu phải một phường cáo chồn, chó sói, chó điên

Đừng có xưng bá, xưng hùng, nhe nanh, nhe vuốt

Ta quay lại chuyện thềm lục địa, biển Đông lần chót :

Nhìn vào lịch sử

Nhìn vào địa đồ

Nhìn vào cộc mốc

Ba Tàu ngươi, ngươi biết ở đâu không

Làm gì, ngươi lớn chuyện tại Biển Đông

Làm gì, ngươi át nổi tiếng trùng dương

Ba Tàu, Bốn Gió, lộng ngữ, diễn tuồng

Đừng có để Biển Đông dậy sóng

Quốc tế còn đó

Liên Hiệp Quốc còn đó

Việt Nam ta, có năm ngàn năm dựng nước dựng nhà

Có một ngàn năm, đánh tan giặc Phương Bắc tiêu ma

Lại còn kia, Hoàng Sa và Trường Sa bão thổi

Một phen ta ra tay, thì :

Một Tàu cũng chìm, Ba Tàu cũng nổi

Dù ngươi có kéo thêm Tàu dịch, Tàu Ô, Tàu Thẩu

Sóng Biển Đông quét sạch chứ không tha

Nước Biển Đông thác lũ cuốn phong ba

Đập tan nát bọn Ba Tàu, Ba Chệt, Ba Phù :

Trung Cộng, Trung Hoa, Trung Quốc !!!

 

Ngày 13-5-2009

Thời hạn cuối cùng nộp Báo cáo quốc gia

về Công Ước Biển & Thềm lục địa lên Liên Hiệp Quốc

Giang Mặc Tử

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.