Mar 02, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Em đã hoang đường từ cổ đại
Mai Thảo * đăng lúc 12:43:05 AM, Feb 24, 2023 * Số lần xem: 200
Hình ảnh
#1
#2

 


  

         EM ĐÃ HOANG ĐƯỜNG TỪ CỔ ĐẠI

        
Con đường thẳng tắp con đường cụt
         Đã vậy từ xưa cái nghĩa đường
         Phải triệu khúc quanh nghìn ngả rẽ
         Mới là tâm cảnh đến mười phương
         Em đủ mười phương từ tuổi nhỏ
         Ngần ấy phương anh tới tuổi già
         Tuổi ư? Hồn vẫn đầy trăm gió
         Thổi suốt đêm ngày cõi biếc ta
         Chế lấy mây và gây lấy nắng
         Chế lấy, đừng vay mượn đất trời
         Để khi nhật nguyệt đều xa vắng
         Đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi
         Em đã hoang đường từ cổ đại
         Anh cũng thần tiên tự xuống đời
         Đôi ta một lứa đôi tài tử
         Ngự mỗi thiên thần ở mỗi ngôi

         Đừng khóc dẫu mưa là nước mắt
         Đừng đau dẫu đá cũng đau buồn
         Tâm em là Bụt tâm anh Phật
         Trên mỗi tâm ngời một nhánh hương

         (Trích “Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền”)

         Mai Thảo
       


 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.