Jul 22, 2024

Thơ xướng họa

Sài Môn
Huệ Thu & Huy Vụ * đăng lúc 04:18:47 PM, Feb 11, 2023 * Số lần xem: 243
Hình ảnh
#1
    
     Sài Môn *


    (Kính tặng chị Huệ Thu)

    Ngõ nhỏ bình yên khép cửa Sài
    Âm thầm qui ẩn chẳng phiền ai
    Câu thơ xướng họa còn say mãi
    Chén rượu giao lưu vẫn cảm hoài
    Mặc thế lộn sòng chân với giả
    Thây đời điên đảo đúng rồi sai
    Mùa Thu bông Huệ lừng hương ngát
    Nữ sĩ văn nhân vẹn đức tài.


   
Huy Vụ 09/02/2023

    *
Sài Môn:Sài (Củi) Cửa gỗ, ý nói cửa nhà nghèo?
    Bài Họa

    Tha hương năm mới Tết sơ sài
    Cũng biết nhà mình chẳng giống ai!
    Tuổi hạc tới rồi, gia cảnh vậy
    Sức tàn nên nỗi, bệnh đau hoài...
    Nói năng, nghĩ lại đều không đúng
    Thuốc uống, nhìn thôi cứ sợ sai!
    Thơ thẩn ra vào cho có chuyện
    Bạn khen mà thật thấy vô tài!

   
Huệ Thu
    San Jose ngày 9 Tháng 2 năm 2023

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.