Jan 24, 2021

Đường thi Việt Nam

Hòn Vọng Nguyệt
Du Sơn Lãng Tử * đăng lúc 05:05:48 PM, May 13, 2009 * Số lần xem: 1371
Hình ảnh
#1


1/2-
Nửa bóng hoàng hôn đổi sắc hường,
Hồn thơ da diết đẵm trời sương.
Xây hòn vọng nguyệt khơi niềm nhớ,
Dựng lũy bờ yêu nối đoạn trường.
Đời viễn xư ù: cay cay, đắng đắng,
Kiếp vô thường: tiếc tiếc, thương thương.
Nỗi sầu ai gieo mà ray rứt?
Giọt nước châu sa xót cõi vườn.

&

2/2-
Giọt nước châu sa xót cõi vườn,
Đời buồn chuốc rượu tiếc yêu đương,
Mò trai suối mộng se tình mới,
Gánh nước đồi mơ tưới cỏ đường.
Vàng đóm mây chiều chim quyến luyến,
Úa hòn non bộ sáo tơ vương.
Quả thương vọng nguyệt chưa tròn bóng,
Nửa kiếp phù sinh, số chẳng thường.

Du Sơn Lãng

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.