Dec 01, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Tứ Tuyệt
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:03:18 PM, Jul 16, 2022 * Số lần xem: 219
Hình ảnh
#1

 


  

 

Tứ Tuyệt

Mưa đổ xuống đèo.  Xe xuống đèo.
Xe vào thị trấn bến Cheo Reo.
Núi rừng Phú Bổn mưa xanh ngắt,
Lính trả phép, về, mưa bay theo...

Sĩ Quan trực nhận từ tay Lính
Tờ phép.  Nhìn xem, rất đúng ngày...
Vuốt thẳng trước, sau, rồi gập sổ,
Mưa ngoài cửa sổ vẫn còn bay...

Người Lính chào lui, về lán mình
Còn đêm nay nữa, mai bình minh.
Điếu Quân Tiếp Vụ thơm chi lạ
Khói thuốc có màu của khói.  Xanh!

Thời Lính, nhiều khi buồn nhớ, nhớ
Gì hơn nữa nhỉ những cơn mưa?
Mưa trên xe Dodge, trên xe Jeep,
Mưa có khi làm nguội nắng trưa...

Trần Vấn Lệ 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.