Aug 19, 2022

Đường thi Việt Nam

Sầu Viễn Phố
Hàn Thiên Lương * đăng lúc 11:49:32 AM, Jul 08, 2022 * Số lần xem: 92
Hình ảnh
#1

 


  

 

Sầu Viễn Phố

Hoàng hôn lành lạnh gió heo may
Bốn phía mưa giăng phủ trắng đầy!
Đất nước mờ xa buồn khó tả
Quê hương khuất biệt nhớ khôn khuây!
Chiều buông tím ngắt chiều hiu hắt
Trăng tỏa vàng phai trăng úa gầy!
Lạc bước chiều tà ngoài viễn phố
Lòng luôn canh cánh nỗi sầu mây!

  Hàn Thiên Lương 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.