Jun 05, 2020

Đường thi Việt Nam

Muôn Ðời Hương Khoí Nhớ Anh Hùng / Nhân Tông Bồ Tác Minh Quân
Vân Trinh Phan Kỷ Sửu * đăng lúc 09:47:10 PM, May 12, 2009 * Số lần xem: 1229

MUÔN ĐỜI HƯƠNG KHÓI NHỚ ANH HÙNG

Anh hùng Hưng Đạo, tiếng trung thần
Tiết tháo Lạc Hồng xứng tướng nhân
Rửa sạch quốc thù yên đất nước
Giành quyền tự chủ ,vững muôn quân
Gươm thiêng, cờ nghĩa ngời thanh sử
Lời Hịch , lòng nhân rực ánh xuân
Hương khói ghi công, đời tưởng niệm
Anh hùng Hưng Đạo, tiếng trung thần

Tháng 4-2008
PHAN KỶ SỬU

NHÂN TÔNG BỒ TÁC.MINH QUÂN

Tấc dạ minh quân vững thạch bàn
Một đài sen rạng rở trần gian
Thanh gươm quyết chiến ngăn cường bạo
Ngọn đuốc từ bi dựng Pháp đàn
Vị quốc vung bồi đời thạnh trị
Vị tha mở rộng nẻo bình an
Đáp đền nợ nước, ơn trăm họ
Tỏa bóng Trúc Lâm khắp đại ngàn.

Tháng 4-2008
PHAN KỶ SỬU

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.