May 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Dòm Lên Mây Trắng
Nam Thảo * đăng lúc 11:38:13 AM, Apr 25, 2022 * Số lần xem: 339
Hình ảnh
#1

 


  

 

Dòm Lên Mây Trắng
 
Tháng tư còn lạnh mưa nhiều
Bâng khuâng sương sáng buồn chiều gió bay
Xưa rồi tháng đó nào phai
Biệt ly bến cũ mắt cay vẩn thường
 
Tháng tư nghĩ tới mà thương
Phất phơ dâu biển đâu dường giấc chiêm
Người đi tiếng nấc khơi chìm
Kẻ thân ở lại nỗi niềm thở than
 
Tháng tư “tẩu hỏa” làm ngang
Putin tiếp tục bằng san phố nhà
Xác phơi lớp trộn trẻ già
Dội bôm hảm hiếp thế mà chối khăng
 
Độc tài đâu cũng một băng
Chiếu ban lệnh xuống cọp rằng thực thi
Cần chi lẽ phải làm gì?
Ta đây lẽ phải là vì ta đây!
 
Chán đời trời cũng chán lây!
Sao ông để đứa như vầy sống lâu?!
Tháng tư tựa cửa ngậm sầu
Dòm lên mây trắng lời cầu trống không!
 
Thôi về nhóm lữa chờ đông
Hát bài ca lạnh bên dòng suối khô
Lất lây như thể hải hồ
Chênh vênh mờ tỏ nấm mồ ai đây?!
 
Nam Thảo 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.