May 29, 2024

Đường thi Việt Nam

Đáng Ôm Hun
Nam Thảo * đăng lúc 12:06:41 PM, Mar 22, 2022 * Số lần xem: 544
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Đáng Ôm Hun?

Ukraine nữ kiệt chống Nga khùng

Như Việt ta thời buổi Hán hung

Giết giặc quên mình. Cờ độc lập!

Thương dân bỏ mạng. Chí anh hùng!  

Giờ như bệ hạ Tàu hây hẩy

Hiện tợ ngu thần Việt rét rung

Chiều đếm mưa rơi buồn cố quốc

Ukraine người đẹp đáng ôm hun?

 

Nam Thảo
 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.