Oct 04, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Nhà Thơ Dương Huệ Anh Đi Xa Rồi
Huệ Thu * đăng lúc 09:29:02 PM, Mar 11, 2022 * Số lần xem: 127
Hình ảnh
#1

 


  

 


Nhà Thơ Dương Huệ Anh Đi Xa Rồi

Người không lên ngựa mà hồn bay,
Người bỏ trần gian cõi đọa đày!
Người bỏ Quê Hương, lần thứ nhất
Thế gian, người bỏ...cõi sương mây!

Tôi thắp cây nhang tiễn biệt người
Vườn tôi còn lại một tôi thôi!
Từ nay mãi mãi người xa vắng,
Tôi đợi chim về nghe hót vui...

Tôi nhớ mới đây người nói thế:
"Vườn Thơ Này Giống Cảnh Thiên Thai!"
Mới mà thăm thẳm tầng Thiên Cổ
Người đã thành chim, người đã bay!

Mồng Mười Tháng Ba Sinh Nhật tôi (*)
Đưa tiễn nhau sao quá ngậm ngùi?
Xe của người đi màu trắng tuyết,
Bên kia đường nhỉ, rất xa xôi...

HT       
(*) Nhà thơ Dương Huệ Anh mất ngày 17-2-2022, tại San José.
Lễ Tang ông ngày 10-3-2022.  
Sinh Nhật tôi năm nay Ông không mừng tôi như năm ngoái.  

 

Ý kiến bạn đọc

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.