Jul 22, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Ngẫm
Nguyên Thường * đăng lúc 12:10:59 PM, Mar 22, 2022 * Số lần xem: 607
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Ngẫm

Áo vá từng manh đủ bạc nhầu
Vương buồn mắt Mẹ uất hờn sâu
Ngàn năm nô lệ Tàu phương Bắc
Thuộc địa trăm năm Pháp trời Tây
Ruột nát lòng tan chưa đủ khép
Gan hèn dạ bẩn đã bày xây
Cơ đồ một dải Người lưu lại
Đất dậy hồn chong ngẫm cuộc xoay.
                                      
Nguyên Thường N 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.