Aug 19, 2022

Đường thi Việt Nam

Hoài Mong
Hàn Thiên Lương * đăng lúc 12:54:29 PM, Mar 02, 2022 * Số lần xem: 144

 


  

 

 
Hoài Mong

Bao giờ trở lại chốn quê xưa

Nhớ lắm người ơi mỏi mắt chờ!

Tháng lụn cô đơn tràn  mắt lệ

Đêm sầu quạnh quẽ ngập hồn mơ!

Đau lòng cách biệt thân lưu lạc

Lạnh bước cô đơn… cõi mịt mờ

Mắt lệ hoài trông thôn xóm cũ

Tương phùng hội ngộ biết bao giờ!

2-2022

Hàn Thiên Lương 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.