Oct 04, 2022

Đường thi Việt Nam

Vĩnh Biệt Học Giả Dương Huệ Anh
Huệ Thu * đăng lúc 10:12:01 PM, Feb 20, 2022 * Số lần xem: 186
Hình ảnh
#1

 


  

 

Vĩnh Biệt Học Giả Dương Huệ Anh

Dương Huệ Anh ơi Bác đã về
Quê người, quê Mẹ...một trời Quê!
Chín mươi năm sống chưa sờn chí
Một cuộc tương tàn có chán chê!
Không lấy súng guơm làm kiếm khách
Chỉ mong bút mực tạo Xuân Thì
Nào ai giữ được chân con Tạo?
Mấy luyến lưu rồi cũng Biệt Ly!

Sài Môn Thi Đàn
Khách, Chủ,  Đồng Khấp Tiễn 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.