May 29, 2024

Đường thi Việt Nam

Xuân về có rảnh
Nam Thảo * đăng lúc 01:32:30 PM, Feb 07, 2022 * Số lần xem: 461
Hình ảnh
#1

 


  

 


Xuân về có rảnh
 
Xuân về có rảnh, ghé thăm tôi!
Lâu quá xa nhau mấy độ rồi!
Ta chúc trâu đi thôi lận đận!
Mình chào cọp đến chẵng lôi thôi!  
Sương giăng góc biển vui bình cúc!
Tuyết rụng chân trời thích chén xôi!
Nhớ quá xưa quê nêu, liễn đỏ  
Ngàn trùng xuân cũ chẵng pha phôi!
 
Nam Thảo 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.