Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chúc Xuân Bạn Già
Phạm đức Thân * đăng lúc 12:41:15 PM, Feb 03, 2022 * Số lần xem: 1510
Hình ảnh
#1

 


  

 


Chúc Xuân Bạn Già

Chúc Xuân bạn gìa chỉ gồm 13 chữ, nhưng viết thành thơ
thất ngôn tứ cú (28 chữ) đúng luật.

Chịu thua ai, bút mực thi tài
Bút mực thi tài thỏa chí trai
Tài thỏa chí trai dù bẩy tám
Trai dù bẩy tám chịu thua ai.

Năm Nhâm Dần chấp bút khai Xuân.
Chấp bút khai Xuân chúc bạn thân
Xuân chúc bạn thân luôn mạnh khỏe
Thân luôn mạnh khỏe năm Nhâm Dần.

PĐThân. 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.