Oct 04, 2022

Đường thi Việt Nam

Cung Chúc Tân Niên
Huệ Thu * đăng lúc 12:43:38 PM, Jan 27, 2022 * Số lần xem: 243
Hình ảnh
#1

 


  

 


Cung Chúc Tân Niên

Năm nay, con Cọp thế con Trâu,
Cọp mạnh hơn trâu chắc sẽ ngầu?
Không pháo mừng Xuân, nên cũng tiếc
Có thơ chúc Tết...đỡ cơn sầu!
Trâu về với ruộng, trâu ăn cỏ
Cọp ngự ngai vàng, cọp vuốt râu!
Thiên hạ thái bình mong lắm nhé
Nhớ rừng cọp ráng...một năm tu!

Huệthu


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.