May 29, 2024

Đường thi Việt Nam

Tiếng Xuân mình
Nam Thảo * đăng lúc 12:14:23 PM, Jan 21, 2022 * Số lần xem: 488
Hình ảnh
#1

 


  

 


  Tiếng Xuân mình 

 

Tiếng xuân mình đến ở đâu đây? 

Xuân đến mà sao lạnh thế nầy! 

Tết chúc an khang, nhà hạnh phúc 

Xuân mừng may mắn, cửa sum vầy  

Bất công áp bức thôi, nghe chán! 

Hợp lý vùng lên thế, thấy hay! 

Ước hổ thay trâu thay chế thể 

Toàn dân hoan hỉ một trời mây 

 

 

 

Nam Thảo 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.