May 29, 2024

Đường thi Việt Nam

Tôi Yêu Christmas
Nam Thảo * đăng lúc 12:07:49 PM, Jan 06, 2022 * Số lần xem: 485
Hình ảnh
#1

 


  

 

 
Tôi Yêu Christmas 

 

Đông qua ngày lại tối Noel 

Lớt phớt mưa bay kẻ khó hèn 

Sau cửa thông xanh cành lấp lánh 

Bên bàn rượu đỏ miệng ho hen 

 

Mừng em vui chị đêm trân trọng 

Món tặng quà cho bửa quý khen 

Ly nữa em, tôi yêu Christmas! 

Chúc người, chúc họ, chúc Noel! 

 

 

 

Nam Thảo 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.