May 27, 2024

Phú

Văn Điếu Tiễn Biệt Các Oan Linh Covichi
Nguyên Thường * đăng lúc 10:04:41 PM, Dec 02, 2021 * Số lần xem: 686
Hình ảnh
#1

 


  

 


Văn Điếu Tiễn Biệt Các Oan Linh Covichi
(10.2021)

Địa thảm cõi trần va kiếp khổ
Thiền sầu nhân thế gặp bi ai
Nghĩa đồng bào ấp ôm tận dạ
Nhân loại tình lưu giữ tâm trung
Nhớ các linh xưa:
Vạn nẻo sông hồ ngày đêm lòng cố ổn
Ngàn lối đất trời tối sớm dạ giữ bình
Dẫu đắng cay cũng chẳng hoài chi thế sự
Mặc ngọt bùi chỉ ước muốn được thới lai
Đời lưu lạc nguyện vuông tròn câu mong ước
Kiếp trần ai cầu sau trước chẳng phôi phai
Nghĩa đồng bào kể từ đây buông bỏ gánh
Tình nhân loại thôi đành đoạn dứt rời nhau
Vợ xa chồng kìa cha con khóc ly biệt
Anh rời em đây cô chú khốn tương phùng
Hận bọn đan tâm với lòng lang dạ sói
Giận kẻ bạc tình kèm trí độc mưu thâm
Thế giới ngã nghiêng năm triệu người u uẩn
Nước nhà đảo chao mấy vạn kẻ buồn hờn
Than ôi!
Nấm mồ hoang nay chỉ còn tro cốt
Nắm xương tàn giờ theo chút hư vô
Cõi trần duyên vá chắp qua nạn khổ
Mộng ba sinh hàn gắn tới vô bờ
Huyễn mộng huyễn thân, huyễn thân huyễn mộng
Phù du sớm tối, sớm tối phù du
Nghĩ mà thương cảm quá
Các linh ơi!
                                       
Nguyên Thường
                                            
Kính bái bút 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.