Aug 19, 2022

Đường thi Việt Nam

Thu Sầu
Hàn Thiên Lương * đăng lúc 11:11:53 AM, Nov 16, 2021 * Số lần xem: 210
Hình ảnh
#1

 


  

 


Thu Sầu


Mỏi mắt bao mùa mãi đợi mong
Thu sang thương nhớ thật nao lòng!
Buồn nhìn lá rụng đầy thôn xóm
Chán thấy mây ùn khuất núi sông!
Vạn thuở hào hùng dòng  Lạc Việt
Muôn đời tỏ rạng giống Tiên Long.
Cớ sao thu đến sầu ly hận
Rách mãnh dư đồ: đất tổ tông !?

Hàn Thiên Lương
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.