Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Cách Biệt
Hàn Thiên Lương * đăng lúc 01:02:22 PM, Aug 09, 2021 * Số lần xem: 227
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Cách Biệt

Đành thôi!, ai chắn đường hoa mộng?
Cách biệt chờ trông đến nghẹn lời
Lỡ bước xuôi theo đời gió bụi
Đường về chốn cũ mãi xa xôi!
 
Trời cũng buồn mưa cứ rơi rơi
Người cũng buồn biền biệt phương trời
Lệ thấm lòng đau mờ kỷ niệm
Đá nát vàng phai…cuộc đổi đời!
 
Tìm mảnh trăng xưa trăng khuất bóng
Một chút vàng phai cũng chẳng còn
Thuyền xưa theo nước xuôi dòng mãi
Bến quạnh bờ xanh đã héo hon.
 
Nhớ thuở thanh bình mùa hạnh ngộ
Lời vàng em hát bản tình ca
Anh ghi thơ ý trên trang ngọc
Hạnh phúc tràn dâng buổi thái hòa!
 
Giờ đây tiếng hát tan theo gió
Cách biệt thơ xưa cũng nghẹn dòng
Cô lẻ nhìn mưa buồn ray rức
Chừng như nước mắt kẻ lưu vong !
 
Hàn Thiên Lương 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.