Nov 30, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Trốn Dịch
Huệ Thu * đăng lúc 03:14:58 PM, Aug 13, 2021 * Số lần xem: 568
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Trốn Dịch

1,
Một năm, hai năm, nằm trốn dịch
Hình như ai cũng giống như mình
Xe lưa thưa chạy, đường thưa, vắng
Chỉ nắng...như là nắng rất xanh?

2,
Không phải nắng xanh mà lửa đỏ
Cali đang cháy biết bao rừng
Năm nào cũng hạn, mưa không có
Sông biển chỉ là nước mắt dâng?

3,
Quang Hy Hayward xuống thăm chơi
Rượu nhạt đem ra một chút mời
mà cũng năm câu và bốn chuyện
Bạn về, đứng ngó, nhớ bay hơi!

4,
San Jose buồn San Jose buồn
Corona chặn hết thảy yêu thương
Năm chờ bảy đợi...không ai cả
Cánh cửa buồn hiu không tiếng chuông!


Huệ Thu 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.