Oct 19, 2021

Đường thi Việt Nam

Khẩn Lạy Trời
Nhất Hùng * đăng lúc 11:33:45 AM, Aug 02, 2021 * Số lần xem: 104
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

 Khẩn Lạy Trời


Thương quá Việt Nam đất nước tôi
Mấy tuần nay “dịch” vật tơi bời *
Phố phong tỏa phố, ngăn đi lại
Nhà cách ly nhà, cấm chuyển dời
Cả vạn sinh linh đang đợi cứu
Hơn nghìn nhân mạng đã qua đời
Từ Hoa Thịnh Đốn xin cầu nguyện
Nạn khỏi tai qua khẩn lạy Trời

Nhất Hùng
Họa Thịnh Đốn 07/2021
*VN đang trong đại dịch COVID-19 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.