Oct 19, 2021

Đường thi Việt Nam

Hoa Thịnh Đốn Vào Hạ
Nhất Hùng * đăng lúc 12:08:35 PM, Jun 02, 2021 * Số lần xem: 153
Hình ảnh
#1

 


  

 

 
Hoa Thịnh Đốn Vào Hạ

Hoa Thịnh Đốn rền rã tiếng Ve*
Thủ đô nhộn nhịp bước vào hè 
Rỡ ràng hoa nở khoe muôn chốn
Tíu tít chim reo vọng bốn bề 
Xuôi ngược bên hồ ken kín khách 
Dọc ngang dưới phố nghẹt làn xe
Biết bao lễ hội đương khai mở
Múa hát đàn ca đón hạ về 

 
Nhất Hùng 
 
*Hoa Thịnh Đốn, mùa hè này, Ve thức giấc sau 17 năm ngủ vùi, nên năm nay Vùng HTĐ rền rã tiếng Ve. Chuyện "ngủ một giấc 17 năm" hơi lạ với chúng ta vì ở VN, hè năm nào cũng có Ve. 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.