Sep 23, 2023

Đường thi Việt Nam

Mừng Tân Chủ Tịch Thi Đàn Lạc Việt
Huệ Thu * đăng lúc 11:25:11 AM, May 19, 2021 * Số lần xem: 588
Hình ảnh
#1

 


  

 


Mừng Tân Chủ Tịch Thi Đàn Lạc Việt

Chào Tân Chủ Tịch của Thi Đàn
Lạc Việt chắc là thỏa dọc ngang
Thi hữu bốn phuơng về góp mặt
Văn nhân tứ tán họp chung bàn
Sách in mong sẽ lên nghìn cuốn
Bài viết chờ thêm tới vạn trang
Chữ nghĩa vô cùng ta chắt lọc
Giữ lòng sau, trước một thênh thang!

huệthu


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.