Jul 22, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Vô Đề Lục Bát
Nguyên Thường * đăng lúc 02:20:41 PM, May 03, 2021 * Số lần xem: 941
Hình ảnh
#1

 


  

Vô Đề Lục Bát

Cao xanh cột cuộc phong trần
Cho say niệm cũ vũ vần hư vô
Ba mươi trăng vỡ giữa bờ
Tay cầm ly rượu môi hờ hững lan
Đầu hiên thắp ước một hàng
Chờ mùa hận tái nát tàng hồn thu
Trần gian bước cảnh mịt mù
Bốc hơi u uẩn phá tù trăm năm
Bến kia ta đếm tàn trăng
Hồ long lanh bóng giờ nằm nơi đâu
Kéo mây về khép sơn đầu
Dạo miền ký ức tròn câu thệ nguyền
Đêm nay lửa dậy đầu hiên
Thắp sắc không sáng trăm miền mông lung
Ước chi trời ngược gió đông
Giang tay đứng dậy ngàn trùng cũng dâng
Ngày kia phút ấy bao lần
Tim hằn dấu vết vong hưng sử đời
Ngày này như thoáng rong chơi
Trần ai mấy cuộc làm rơi sự tình
Du hồn qua nẻo tử sinh
Nhìn trăng nước cũ vốn mình có đâu
Vẳng xa dậy tiếng kinh cầu
Thức tâm tỉnh tại giang đầu còn ai
Soi nghiêng bóng đổ kéo dài
Hận trường dấu sử lẫn vài nét xưa
Đợi chi gió bụi mới vừa
Bến đời hậu thế dày thưa rõ ràng
Trách thiên con tạo dựng tràng
Hổ lang rồi cũng một đàng như nhau
Địa sôi cẩu pháp hết màu
Thông bờ ảo vọng đợi sau kiếp này
Ta về vang gọi hoang say
Nhìn trăng non nuóc vơi đầy lòng ta.
Bức tranh lổ chổ sơn hà
Tựa manh áo vá mẹ già vừa khâu.
Thương con mẹ những cơ cầu
Hồn tràn qua đoạn cạn sâu nỗi sầu
Trời làm nên cuộc bể dâu
Đức tàn bên vận đạo hầu đổi thay.
                                        
Nguyên Thường 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.