Oct 04, 2022

Đường thi Việt Nam

Ngồi Xuống Anh Em Chén Rượu Này
Huệ Thu * đăng lúc 01:16:27 PM, Apr 19, 2021 * Số lần xem: 466
Hình ảnh
#1
#2
#3

 


  

 

 
 
 
 Ngồi Xuống Anh Em Chén Rượu Này

Tặng Bùi Ngọc Tô - Quang Hy - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
để nhớ hôm nay thứ 5 15 tháng 4 2021

Ngồi xuống!  Ngồi xuống!  Ngồi xuống đây!
Chúng ta hội ngộ bữa hôm nay...
Từ từ nhắc lại từng năm tháng
Thỉnh thoảng mơ màng mỗi phút giây!
Đường sá xa xăm mờ cái bóng
Nước Non gần gũi lạnh bàn tay
Bức dư đồ chỉ là khung ảnh
Cẩm Tú Giang Sơn...chén rượu này!

Huệthu 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.