Jul 22, 2024

Đường thi Việt Nam

Kiên Nhẫn
Nguyên Thường * đăng lúc 11:16:24 AM, Mar 23, 2021 * Số lần xem: 828
Hình ảnh
#1

 


  

 


Kiên Nhẫn


Khó nhọc đường đời sẽ đợi ta
Núi cao đèo hiểm với phong ba
Đồng lòng cương quyết không gì cản
Một dạ kiên cường chắc vượt qua
Rèn luyện chuyên cần làm cốt yếu
Siêng năng kiên định chớ nề hà
Hàng ngày nhẫn nại nên rèn luyện
Vạn khổ gian nan cũng nhạt nhoà.
                                   
 Nguyên Thường 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.