Oct 04, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Tôi Buồn Tôi buồn!
Huệ Thu * đăng lúc 08:12:45 AM, Apr 14, 2021 * Số lần xem: 697
Hình ảnh
#1
#2

  

                      
    
       

  

 
  
        Tôi Buồn

        Tôi buồn!  Tôi biết tôi buồn!
        Thổi đi nước mắt vẫn còn của tôi!
         Khi nào ai hứng mưa rơi
         Có thấy giọt lệ của tôi bây giờ?
         Ờ đời thích nhỉ như mơ
         Sao tôi không thả bài thơ trong vườn?
         Quanh tôi lá khói là suơng
         Quanh tôi hoa cỏ mùi hương quê nhà...
         Tôi buồn...Tôi nhớ Mẹ, Cha
          Nhớ tôi hồi nhỏ thường là trước hiên
          Ba tôi, người Cha thật hiền
          Má tôi, người Mẹ có duyên lạ lùng...

          Mẹ Cha đi đâu cũng chung
          Giờ tôi, cái bóng suơng lồng khói mây...

          
huệthu


 

                

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.