Mưa Tháng Chạp

        Đợi hoài thì mưa không tới!
        Không chờ không đợi thì mưa!
        Tháng Chạp mà mưa buổi trưa
        Lanh như mới vừa mưa tối!

        Những con đường mưa lầy lội
        Nước trôi nổi biết bao bùn
        Những con bướm, những con ong
        Không kịp tránh mưa phải lội!

        Dịch bệnh không ai thăm hỏi
        Bó chân bao nỗi bục mình
        Đi chợ về rồi làm thinh
        Cả năm thường nhìn bóng nắng...

        Tháng Chạp Tết buồn, Tết vắng
        May còn có mưa tỉ tê
        Tiếng mưa tí tách thầm thì...
        Không thấy Xuân về...cứ đợi!

        Huệthu