Oct 19, 2021

Đường thi Việt Nam

Vịnh Con Trâu/Bài Thơ Năm Sửu
Nhất Hùng * đăng lúc 01:58:36 PM, Jan 19, 2021 * Số lần xem: 303
Hình ảnh
#1

 


  

 

      

Vịnh Con Trâu
  (Viết Mừng Năm Tân Sửu) 

Mười hai con giáp có anh Trâu
Giúp bác nông phu mấy giãi dầu
Chất phác hiền lành ngôi số một
Tận tâm chăm chỉ vị hàng đầu
Công phò Bộ Lĩnh, truyền kỳ Việt *
Trợ chiến Điền Đan, cổ tích Tàu *
So khỏe, thủy chung ai đọ được
Giúp nhân nào có quản gian lao

Nhất Hùng


 *Đinh Bộ Lĩnh người ở Hoa Lư. Lúc nhỏ thường dùng cờ bông lau cưỡi Trâu tập trận. Sau khi Ngô Quyền mất, loạn lạc nổi lên khắp nơi. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 Sứ Quân. Lên làm vua, đóng đô ở Hoa Lư, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.
  * Thời Chiến Quốc, Yên đánh chiếm gần hết nước Tề, chỉ còn hai thành, trong đó có thành Tức Mặc. Tức Mặc bị vây hơn ba năm trong tình thế tuyệt vọng. Điền Đan, tướng của thành, xuất kỳ bất ý, dùng Trâu cột đuốc lửa sau đuôi, lùa Trâu đi trước phản công quân Yên. Quân Yên đại bại. Điền Đan khôi phục nước Tề và ra lệnh dân chúng phải thờ Trâu.
 

 

Bài Thơ Năm Sửu

Đuổi Tý đi, chào đón Sửu về
Sắp qua năm họa, rối trăm bề
Ngưu đầu gieo dịch ôi buồn quá
Mã diện tiếm quyền rõ chán ghê
Hy vọng tết này tan ác mộng
Lạc quan xuân mới tỉnh cơn mê
Tân niên xin chúc người muôn xứ
Khỏe giống Trâu, tiền bạc phủ phê

Nhất Hùng


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.