May 29, 2024

Đường thi Việt Nam

Bến Mộng Hương Chiều
Nam Thảo * đăng lúc 02:00:21 PM, Nov 09, 2020 * Số lần xem: 646
Hình ảnh
#1

 


  

 

       

 

Bến Mộng Hương Chiều 

 

 

 

Covid đâu đây vẩn lộng hành

 

Ngoài trời trưa tối cảnh “bà đanh”!(1)

 

Lá thu run rẩy rơi tơi tả

 

Rụng xuống lên đường đi vắng tanh! 

 

Cuối phố siêu vi chân cứ “march”!

 

Đầu đường bác học hứa “ invent”!

 

“Vaccine”,bướm lượn thu phiêu lãng

 

Bến mộng hương chiều em với anh

 

 

Nam Thảo 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.