Jul 07, 2020

Đường thi Việt Nam

An Lac Vien
Lan Hinh * đăng lúc 02:34:41 PM, Jun 19, 2008 * Số lần xem: 1333
Hình ảnh
Phỏng An Lạc Viên - Thủ Bút Lan Hinh
#1
Phỏng An Lạc Viên,
hữu cảm

Thế đồ bôn tẩu khủng thông thông,
Hạnh đáo phương viên mặc khách phùng.
Vân độ Pháp Kiều trần mộng tỉnh,
Phong xuy Dình Liễu bách ưu không
Thảo hương nhiễu thạch lưu trì ngoại.
Ðiễu ngữ quy lâm hưởng vịnh trung.
Dục học trừng tâm cô ỷ hạm,
Tiêu sơ trúc kính tịch dương hồng.

Lan Hinh kính đề
Bính Dần niên , đào nguyệt (1986)

Chú thích :
An Lạc viên toạ lạc trong khuôn viên ngôi chuà Lâm Tỳ Ny , Ðà Lạt.
Pháp Kiều và Ðình Liễu là tên cuả cảnh cầu và đình rất nên thơ trong quần thể hòn non bộ rong rêu ở vườn An Lạc.

Lan Hinh
*
Ðường đời chạy vạy bước truân chuyên,
Mùng gặp tao nhân hội cửa thiền.
Mộng tỉnhPháp Kiều mây dẩn độ,
Sầu tan Ðình Liễu gió đưa duyên.
Ngoài ao hương cỏ vương triền đá,
Trong cảnh lời ngâm quyện tiếng chim.
Ðứng tựa bên thềm mong học Ðạo,
Tiêu sơ ngõ trúc bóng chiều nghiêng.

Ðức Minh dịch
(1986) .

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.